NASLOVNICA


ŽUPA DUHA SVETOGA

GORNJI BOGIĆEVCI

 

Gornji Bogićevci - Župna crkva "Duha Svetoga" Gornji Bogićevci - Župna crkva "Duha Svetoga"
 

Župna crkva "Duha Svetoga"

Naša župna crkva posvećena je Duhu Svetomu. Osnovana je 1789. godine. Prvi župnik zvao se Mijo Pukarić. Župna crkva bila je drvena u današnjem groblju.

Župnik Mirko Radanović s vjernicima župe Gornji Bogićevci sagradio je 1830. godine župnu crkvu od cigle koja je bila među ljepšim u ovom dijelu Slavonije. Najljepša je bila njezina unutrašnjost sa 4 velika oltara i velikom slikom Blažene Djevice Marije, koja se za vrijeme Domov­inskog rata čuvala u Zagrebačkoj katedrali, a sada je u Muzeju požeške biskupije

Nažalost, u agresiji na zapadnu Slavoniju srp­ski agresor srušio je 5. listopada 1991. godine crkvu do temelja, a materijalom su nasipali ceste prema Psunju. Na mjesto porušene crkve dovozi su smeće.

Izgradnju nove sadašnje crkve, prave Lje­potice, započeli su 1998. godine župnik Josip Bošnjaković i kapelan Ivan Franjić uz pomoć vjernika, donatora i države koja je također financirala njez­inu gradnju: Projektirao ju je arhitekt Aleksandar Bašić iz Zagreba.

Požeški biskup msgr. dr. Antun Škvorčević blagoslovio je kamen temeljac na blagdan Duhova 1998. godine, a novoizgrađenu crkvu posvetio tri godine kasnije.           

Oltar, krstionica, ambon i svetohranište izrađeni su od bijelog venecijanskog kamena (izradio varžidinski kipar Vladimir Gašparić).

U  crkvi se nalazi jedan veliki i 6 malih vitraža autora Antuna Vrlića: Klecala od slavonske hrastovine izradio je Vinko Vitolić iz Orubice.   Orgulje imaju 23 registra, a darovali su ih oci be­nediktinci iz Salzburga.

Naša župa obuhvaća desetak sela: Gornji Bogićevci, Dragalić, Kosovac, Smrtić, Ratkovac, Medari, Trnava, Gorice, Poljana i Donji Bogićevci u kojima živi 694 katoličkih obitelji s 2.174 vjernika