NASLOVNICA


FILIJALE - POLJANE

 
 

Makar su Poljane relativno malo selo, imaju dvije kapelice: katoličku i pravoslavnu. Katolička i kapelica na čast sv. Fabijana i Sebastijana bila je podignuta već u XVIII. stoljeću. Ta je međutim kapelica davno propala. Sadašnju kapelicu započeli su Poljančani zidati 1922. godine. Oltarsku sliku sv. Fabijana i Sebastijana kapelica je dobila na dar iz Jasenovca. Kapelica je široka 3 m i isto toliko duga. Na zvoniku se nalazi šezdeset kg teško zvono. Kapelica u Poljanama poslije rata je obnovljena.